E-prawnik.net

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne normuje przede wszystkim stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, stosunki między rodzicami i dziećmi oraz wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli.

Polecane: adwokat łódź | opony dla rolnictwa